HOME >> OVER ONS


Over ons

De K.S.V. Hollandia Lovaniensis is dé studentenvereniging voor en door Nederlanders die studeren in Leuven. Met zijn oprichting in 1886 is Hollandia één van de oudste verenigingen van Leuven, met een rijke geschiedenis en zijn wortels diep in de Vlaamse studententradities. Wekelijks vinden er activiteiten plaats, traditionele avonden zoals cantussen en galabals, maar ook  TD's, borrels etc. vaak samen met Belgische verenigingen. Onze sterke band met de Leuvense verenigingen hebben we dan ook te danken aan deze regelmatige coactiviteiten en openbare feesten.

Een lidmaatschap bij Hollandia is  dé kans om  ten volste te genieten van het Belgische studentenleven zonder je Nederlandse roots te verliezen.  De eerste week van het semester organiseren we  een welkomstborrel voor alle nieuwe Nederlanders. Voor vragen over het lidmaatschap, studeren  of wonen in Leuven kijk op de website of vul het contactformulier in.Erelid Verweij op de Academische zitting in 2011

Bestuur

Het bestuur van de vereniging, ook wel praesidium, wordt ieder jaar gekozen door de leden van de vereniging en staat in voor de dagelijkse leiding van Hollandia. Het bestuur bestaat uit de Praeses, Vice-Praeses, Quaestor, Censor en Schachtenmeesters. Daarnaast zijn er buiten-gewone bestuursfuncties zoals de Pro-Senior.

Op de hieronderstaande links kunt u doorklikken naar een overzicht van het huidig of voormalige besturen.


Huidig Praesidium


Oud-Praesidia


Oud-Praesides

Inauguratie 1955
Inauguratie 1955
Rechtsonder: oud-praeses 1919-1922, Jean-Pierre van de Voort, heroprichter KSV Hollandia Lovaniensis na WOI

Geschiedenis

In de lange geschiedenis van de Leuvense universiteit (gesticht in 1425 door een bul van paus Martinus V) neemt de periode van het georganiseerde clubleven, zoals dat op dit moment bestaat, een relatief korte tijdsspanne in. Over vormen van studentenleven en -verenigingen voor de jaren 1880 is relatief weinig geweten. Deels komt dat door het teloorgaan van de bronnen, deels ook omdat studentenverenigingen normaal eerder in de marge van de universiteit opereren en dus eenvoudigweg niet of nauwelijks in de officiele archieven vertegenwoordigd zijn. Toch moeten al vanaf het begin bepaalde vormen van ontspanning hebben bestaan: de universitaire gemeenschap onderscheidde zich door haar herkomst uit alle hoeken van de Lage Landen en daarbuiten, door haar afwijkende kleding en het gebruik van het Latijn als omgangstaal, en uiteraard door haar bezigheden te sterk van de gewone stedelijke bevolking van Leuven dan dat men een volkomen vermenging zou mogen aannemen.


Lees verder...

 Rechtsonder: oud-praeses 1919-1922, Jean-Pierre van de Voort, heroprichter KSV Hollandia Lovaniensis na WOI