BESTUUR

HOME >> BESTUUR


Bestuur


Het bestuur van de vereniging, ook wel praesidium genoemd, wordt ieder jaar gekozen volgens de statuten van de vereniging. Het bestuur bestaat uit leden van de vereniging en wordt ook gekozen door de leden. Het praesidium staat in voor de dagelijkse leiding van Hollandia, ze bestaat uit de Praeses, Vice-Praeses, Quaestor, Censor en Schachtenmeesters. Daarnaast zijn er buiten-gewone bestuursfuncties zoals Pro-Senior en Accessor.

HUIDIG BESTUUR

   PRAESES: LISA ANKERSMIT

   VICE-PRAESES: NIELS VISSER

   QUAESTOR: DENISE VERPAALEN

   CENSOR: ABEL VERSCHUUR

   FOETUM MAIOR: JEROEN BOKDAM

   FOETUM MAIOR: SAMANTHA VEKEN

   PRO-SENIOR: ABEL VERSCHUUR

Inauguratie 1955